Azərbaycanın quru və yarımquru zonalarının iqlim sərhədləri müəyyən edilib

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutu apardığı elmi tədqiqatlar nəticəsində ölkə ərazisinin arid (quru) və semiarid (yarımquru) zonalarının iqlim sərhədlərini müəyyən edib və onun əsasında xəritə tərtib edib.

İnstitutdan Trend-ə verilən məlumata görə, tədiqat zamanı respublika ərazisində yerləşən 32 meteoroloji stansiyanın çoxillik məlumatları (1991-2014-cü illər) təhlil edilib.

Tədqiqat zamanı bütün Kür-Araz ovalığının və Abşeron yarımadasının quru zonaya aid olduğu müəyyən edilib.

Quru zonanın yuxarı sərhədi Böyük Qafgazda yamacdan asılı olaraq dəniz səviyyəsindən 200-850 m yüksəkdən, Kiçik Qafqazda 300-550 m-dən, Naxçıvan MR-da 1250 m-dən keçir. Talış dağlarında quru zona dəniz səviyyəsindən 1400 m-dən yuxarıda olan ərazilərdə yerləşir.

Yarımquru zonanın yuxarı sərhədi Böyük Qafqazın cənub yamacının şərq hissəsində dəniz səviyyəsindən 250 m, cənub-şərq yamacda 1050 m, şimal-şərq yamacda isə 500 m-dən keçir. Kiçik Qafqazda regiondan asılı olaraq yarımquru zonanın yuxarı sərhədi 530-800 m-dən, Naxçıvan MR-da isə 1630 m-dən keçir. Talış dağlarında yarımquru zona dəniz səviyyəsindən 950-1400 m arasında olan ərazilərdə yerləşir.