Hörmətli Həmvətənlilərim!

Sizi Qurban bayramı münasibətilə təbrik edirəm və Sizə, Sizin bütün əzizlərinizə və qohumlarınıza bütün xoş nemətləri, möhkəm cansağlığı, uzun ömür, dəbdəbəli və xoşbəxt həyat və uğurlar arzulayıram!

Поздравляю Вас с праздником Курбан байрам и желаю Вам и всем Вашим родным и близким всех благ, крепкого здоровья, долгих лет роскошной и счастливой жизни и удачи!

Qoy doğma Azərbaycanda həmişə sülh və rifah olsun! Arzu edirəm ki, tezliklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun, Azərbaycan Dövlətçiliyi güclənsin və müstəqil, güclü, firavan Azərbaycan bütün dövrlərdə möhkəm dayansın!

Пусть в родном Азербайджане всегда будут мир и процветание. Пусть быстрее восстановится территориальная целостность Азербайджана, окрепнет Азербайджанская Государственность и независимый, сильный и благополучный Азербайджан выстоит на все времена!

Arzu edirəm ki, Sizin ailənizdə həmişə qarşılıqlı anlaşma, sevgi və hörmət höküm sürsün, Sizin evlərinizdə qoy həmişə əmin-amanlıq, həmrəylik, firavanlıq, əsl xoşbəxtlik və bayram əhval-ruhiyyəsi olsun!

Желаю, чтобы в Ваших семьях всегда торжествовали взаимопонимание, любовь и уважение, а в Ваших домах пусть всегда будут благополучие, согласие, настроение истинного счастья и праздника!

_kurban-bayram

Səmimi və dərin hörmətlə,
С искренним и глубоким уважением,
Fizuli Məmməd oğlu Məmmədov
Физули Мамед оглы Мамедов
Beynəlxalq ictimai birliklər ittifaqı «Dünya Azərbaycanlıları İttifaqı»-nın Prezidenti,
«Ümumdünya Azərbaycan Mədəniyyət Fondu» Beynəlxalq ictimai fondunun Əlaqələndirmə Şurasının Sədri
Президент Международного Союза общественных объединений «Союз азербайджанцев мира»,
Председатель Координационного совета Международного общественного фонда «Всемирный азербайджанский культурный фонд»